गृह पृष्ठहाम्रो वारे >> भूटनदेवी उच्च मावि नै किन ?भूटनदेवी उच्च मावि नै किन ?

र्सवसुलभ तथा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्वेश्यले वि.स.२०१६ सालमन स्थापित यस भुटनदेवि माध्यामिक विधालयले वि.स. २०६० सालदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सम्बन्धन प्राप्त गरि कक्षा ११ र १२ का कक्षा सञ्चालन गर्दैआएको कुरा र्सवविदितै छ । SLC परिक्षामा पटकपटक उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएको यो विधालय उच्च माध्यमिक तहमा स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिवद्धताका साथ अघि बढ्न प्रयत्नरत छ ।


भूटनदेवी उच्च मावि नै किन ? - 2013-08-08

र्सवसुलभ तथा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्वेश्यले वि.स.२०१६ सालमन स्थापित यस भुटनदेवि माध्यामिक विधालयले वि.स. २०६० सालदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सम्बन्धन प्राप्त गरि कक्षा ११ र १२ का कक्षा सञ्चालन गर्दैआएको कुरा र्सवविदितै छ । SLC परिक्षामा पटकपटक उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएको यो विधालय उच्च माध्यमिक तहमा स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिवद्धताका साथ अघि बढ्न प्रयत्नरत छ ।

हाम्रो बिशेषताहरु - 2013-08-08

कडा शैक्षिक अनुशासन कायम गरिने ।
उच्च माविमा प्रचलित न्युनतम शुल्क ।
खेलकुद र अन्य सहक्रियाकलापको व्यवस्था ।
नियमित आवधिक परिक्षा सञ्चालन ।
योग्य तथा अनुभवि शिक्षकशिक्षिकाहरुद्धारा अध्यापन ।

प्रार्चायको सन्देश

    प्रार्चायको सन्देश

  • नेपालको शैक्षिक इतिहासमै ऐतिहासिक महत्व राख्ने यस विद्यालयले २०६६ सालमा स्वर्ण जयन्ती वर्ष पार गर्दै अहिलेको अवश्थामा आइपुगेको छ ।

    Read more..