गृह पृष्ठ >> स्कुल भर्ना >> भर्ना सम्बन्धी विवरणभर्ना सम्बन्धी विवरण

भर्नाका निमित्त विद्यालयले रु.१००/- लिई उपलब्ध गराएको फारम भरी एस.एल.सि.को लब्धाङ्कपत्रको फोटोकपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपि र दर्इप्रति फोटोहरुसहित विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

भर्ना सम्बन्धी कार्यतालिका

अवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति : अभिमुखीकरण : कक्षा सञ्चालन मिति :

शुल्क विवरण

शैक्षिक वर्ष २०६९/०७० का कक्षा ११ को लागी निम्नानुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । भर्ना शुल्क - ६००/- पुस्तकालय शुल्क - २००/- मासिक शुल्क - ५००/- विज्ञान प्रयोगात्मक (शिक्षा शास्त्र) शुल्क - ३००/-

अन्य शुल्कहरु

यस उ.मा.विको आन्तरिक परीक्षा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ३ पटकको शुल्क वापत रु. ३०० /- लाग्नेछ । टाइ, परिचयपत्र, आदिको शुल्क विद्यालयले तोकेबमोजिम हुनेछ । रजिस्ट्रे्सन शुल्क र वाषिर्क परिक्षा शुल्क उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले तोकेअनुसार लाग्नेछ ।

नोट


 • ७५ प्रतिशत वम सोभन्दा बढि अङ्क ल्याई SLC परिक्षा उतिर्ण गर्ने  विद्यार्थिहरुलाई मासिक शुल्क मिनाहा गरिने छ ।
 • एक शैक्षिक सत्रमा १२ महिनाको शिक्षण  शुल्क लाग्नछ ।
 • मासिक शुल्क प्रत्येक महिनाको १५ गते बुझाइसक्नुपर्नेछ अन्यथा विद्यालयले प्रति महिना रु.१० का दरले जरिवाना  लाग्नेछ ।
 • भुटनदेवि उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट SLC उतिर्ण गरेका विद्यार्थिहरुलाई  भर्ना शुल्क ल्इिर्ने छैन ।
 • प्रथम श्रेणिमा SLC उतिर्ण विद्यार्थिहरुलाई भर्ना शुल्क लाग्ने छैन ।
 • वाणिज्य संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थिहरुको लागि Professional Package को व्यवस्था  गरिएको छ ।
 • कक्षा १२ मा अध्ययन गर्नै विद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक भ्रमण गर्राईने ।
 • विद्यालयको सिफारिसमा ५ जना  विद्यार्थि मध्ये एक जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । वा दामासाहि रुपमा २० % का दरले प्रत्येकलाई छात्रावृत्ति प्रदान गरिने छ ।
 • रेडियो मकवानपुरसँगको सहकार्यमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति गरिब,जेहेनदार विद्यार्थिहरुलाई प्रदान गरिनेछ ।

प्रार्चायको सन्देश

  प्रार्चायको सन्देश

 • नेपालको शैक्षिक इतिहासमै ऐतिहासिक महत्व राख्ने यस विद्यालयले २०६६ सालमा स्वर्ण जयन्ती वर्ष पार गर्दै अहिलेको अवश्थामा आइपुगेको छ ।

  Read more..